December

December ( 2023 )

赦し

Sinopsis:

Un matrimonio divorciado se reúne para luchar contra la liberación del asesino de su hija.

Actores: Shogen, Megumi, Ryo Matsuura, Tôru Kizu, Shingo Fujimori, Takuzo Shimizu, Miki Maya, Takashi Kawaguchi, Saya Suzuki, Kanon Narumi
Director: Anshul Chauhan, Anshul Chauhan, Anshul Chauhan
Fecha de estreno: 2023

Otros Titulos:

赦し
2023 Año
Suspenso Generos
9Rating