Ghost in the Shell: SAC_2045 - Guerra sostenible

Ghost in the Shell: SAC_2045 - Guerra sostenible ( 2021 )

攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争

Sinopsis:

En el año 2045, Motoko Kusanagi y la Sección 9 regresan para luchar contra una poderosa amenaza en esta edición en largometraje de la primera temporada de «SAC_2045».

Actores: Atsuko Tanaka, Osamu Saka, Akio Otsuka, Koichi Yamadera, Yutaka Nakano, Toru Okawa, Takashi Onozuka, Taro Yamaguchi, Sakiko Tamagawa, Megumi Han, Kenjiro Tsuda, Kaiji Soze, Shigeo Kiyama, Megumi Hayashibara
Director: Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki, Michihito Fujii
Fecha de estreno: 2021

Otros Titulos:

攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争
2021 Año
7.1Rating