Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing Man

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing Man ( 2005 )

攻殻機動隊 Stand Alone Complex The Laughing Man

Sinopsis:

Película recopilatoria lanzada directamente a DVD, que recupera toda la subtrama "El hombre que ríe" de la serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, añadiendo metraje extra y mejorando la calidad de la animación, equiparándola a la de Ghost in the Shell 2: Innocence.

Actores: Atsuko Tanaka, Osamu Saka, Yutaka Nakano, Koichi Yamadera, Toru Okawa, Taro Yamaguchi, Sakiko Tamagawa, Ross Douglas, Takashi Onozuka, Akio Otsuka, Ai Orikasa, Jouji Nakata, Ken Narita, Maaya Sakamoto, Minami Takayama
Director: Mamoru Oshii, Kenji Kamiyama
Fecha de estreno: 2005

Otros Titulos:

攻殻機動隊 Stand Alone Complex The Laughing Man
2005 Año
7.72Rating